מוצרי SERINEX

יצרן ארופאי מוביל לכלי תפיסה, מתקני דפינה, אומים, ברגי משיכה, מחזיקים ותפסניות.

אספקה טכנית, כלי עבודה, כלי חיתוך ומדידה